דיירים מוגנים

דייר מוגן

זכויות דייר מוגנות דירות מוגנות הן זכות במקרקעין, הנגזרת מה-חוק הגנת הדיירים (1972), נוצר תחת שלטון בריטי. זה מסדיר את היחסים בין בעלי נכסים, דיירים ומגן על הדיירים מפני העלאות שכר דירה או פינוי. מי הם דיירים מוגנים? דיירים מוגנים הם אלה המתגוררים בנכס כשוכרים לפני 1940, ולא שילמו אגרת מפתח. דייר שהתגורר בנכס לפני